Przeskocz do treści

Budowa domu obok linii wysokiego napięcia

W jakiej odległości od linii wysokiego napięcia można wybudować dom? Zagadnienie to często jest pomijane, pomimo że każdy inwestor planujący budowę własnego domu powinien się nad nim zastanowić.

Mając w ręku plan zagospodarowania danego terenu, bądź też decyzję o warunkach zabudowy, widzimy na nim: granicę działki, linie rozgraniczające ulice oraz linie wyznaczające strefy ochronne, które przebiegają wokół uciążliwych obiektów. Do takich właśnie zaliczają się między innymi wysypiska, linie kolejowe, autostrady oraz linie wysokiego napięcia.

Odległość budynku od napięcia w przewodach. Zgodnie z normami PN-75-E-05100-1: 1998, PN-EN-50341-1 oraz PN-EN-50423-1 przyjmuje się, że od linii napowietrznej o napięciu od 1 do 45 kV należy bezwzględnie zachowana odległość ≥ 3m, jeżeli mamy do czynienia z napięciem o wysokości napięciu 110kV - ≥ 4,9m (ta odległość zależy od łatwopalności materiałów, z których został wybudowany i wykończony dom). Jeśli zaś mówimy o odległości w pionie, to nie zaleca się, żeby taka linia przebiegała nad dachami domów. Jednak jeśli taka sytuacja już wystąpi, wtedy dla niskiego napięcia do 1kV musi być zachowana odległość 2,5 m (płaski dach) i 1 m (dach spadzisty), dla średniego napięcia od 1 do 45kV - ≥ 5,2m, zaś przy napięciu 110kV - ≥ 6,5m. Przy liniach o wyższym napięciu na pewno na planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy będzie zaznaczony pas strefy ochronnej, na którego obszarze nie może zostać wzniesiony budynek z pomieszczeniami na pobyt ludzi, w tym także domy jednorodzinne.

Warto zatem zainteresować się wcześniej, w jakim sąsiedztwie jest działka, na której planujemy wybudować nasz wymarzony dom, a nawet tym co może w najbliższej przyszłości powstać w najbliższej okolicy wybranej przez nas działki. Może mieć to bowiem decydujący wpływ na wybór lokalizacji, następnie na usytuowanie domu, a później na naszą jakość życia. Najlepiej kwestię tę rozpatrzeć jeszcze przed zakupem działki.